Llista de municipis de la regió de Nitra

article de llista de Wikimedia

Llista de tots els municipis de la regió de Nitra.

Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Alekšince 1.699 15,1 112,74 162 951 22 SK500020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Andovce 1.623 10,8 150,56 112 941 23 SK503029
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ardanovce 203 6,7 30,16 237 956 06 (pošta Šalgovce) SK556220
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Babindol 762 5,8 132,52 195 951 53 SK581623
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bajka 328 5,8 56,94 161 935 51 SK502049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bajtava 392 9,3 42,02 174 943 65 SK503037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bajč 1.223 36,5 33,53 121 946 54 SK501034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bardoňovo 682 23,8 28,64 193 941 49 SK503053
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Beladice 22,4 170 951 75 SK500062
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Belince 337 2,1 160,48 161 956 12 SK542661
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Belá 325 8,7 37,4 186 943 53 SK503061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Beša 635 7,3 87,23 164 935 36 SK502065
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bešeňov 1.621 17,1 94,8 123 941 41 SK503070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bielovce 225 11,4 19,77 115 935 74 SK502073
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Biskupová 238 3,3 72,12 163 956 07 (pošta Veľké Ripňany) SK542695
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Blesovce 337 5,1 66,34 233 956 01 (pošta Bojná) SK542709
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bodza 381 6,3 60,28 110 946 16 SK501042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bodzianske Lúky 191 5,2 36,94 109 946 14 (pošta Zemianska Olča) SK555819
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bohunice 149 12,8 11,61 261 935 05 SK580937
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bojná 2.037 33,8 60,25 202 956 01 SK542717
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bory 321
315
8,8 36,44 153 935 87 SK502090
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Branovo 579 9,3 62,12 128 941 31 (pošta Dvory nad Žitavou) SK503096
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Branč 13,8 133 951 13 SK500071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Brestovec 485 7,5 64,75 110 946 17 SK501069
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Brhlovce 296 13,4 22,12 204 935 02 (pošta Žemberovce) SK502103
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bruty 578 20,5 28,15 155 943 55 SK503100
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Báb 1.195 20,1 59,48 150 951 34 SK500046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bádice 390 4,1 94,89 187 951 46 SK582697
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bánov 3.697 19,8 187,1 121 941 01 SK503045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bátorove Kosihy 3.323 45,9 72,41 132 946 34 SK501395
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bátovce 1.184 31,6 37,43 224 935 03 SK502057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bíňa 1.433 23,5 60,98 130 943 56 SK503088
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Búč 1.128 31,5 35,81 117 946 35 SK501077
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabaj-Čápor 4.295 34,4 124,78 159 951 17 SK545589
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chotín 1.375 20,4 67,3 110 946 31 SK501158
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Choča 514 4,4 117,08 170 951 76 SK500321
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chrabrany 757 8 95,22 159 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK556165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chľaba 705 14 50,5 115 943 66 SK503207
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dedina Mládeže 438 12,8 34,27 110 946 03 SK501107
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dedinka 677 18,5 36,56 170 941 50 SK503134
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Demandice 966 21,9 44,07 133 935 85 SK502154
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Devičany 408 29,9 13,65 296 935 04 SK502162
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Diakovce 2.277 26,3 86,64 115 925 81 SK503711
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dlhá nad Váhom 888 9,1 97,91 115 927 05 SK503720
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolná Seč 525 8,8 59,79 155 935 31 SK502171
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolné Lefantovce 702 4,6 152,28 154 951 45 SK582425
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolné Obdokovce 1.140 10,2 111,87 190 951 02 SK500194
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolné Semerovce 540 11,9 45,53 145 935 84 SK502189
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolný Ohaj 1.505 17 88,37 124 941 43 SK503151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dolný Pial 911 14 65,12 178 935 37 SK502197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Domadice 242 13,6 17,77 161 935 87 SK502201
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Drženice 382 12,9 29,68 218 935 03 SK502219
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dubník 1.576 41 38,43 146 941 35 SK503169
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dulovce 1.648 12,4 133,12 135 946 56 SK501123
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dvorany nad Nitrou 768 4,5 169,91 156 956 11 (pošta Ludanice) SK556262
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dvory nad Žitavou 4.999 63,9 78,29 120 941 31 SK503177
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Farná 1.349 32,7 41,2 148 935 66 SK502227
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gbelce 2.123 26,6 79,78 133 943 42 SK503185
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Golianovo 1.892 10,7 176,82 149 951 08 SK500232
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hajná Nová Ves 335 6,4 52,51 197 956 03 SK542881
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hokovce 505 14,4 35,07 138 935 83 SK502243
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Holiare 474 9,9 47,98 110 946 16 (pošta Bodza) SK580911
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hontianska Vrbica 611 23,9 25,62 159 935 55 SK502251
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hontianske Trsťany 306 15,5 19,69 164 935 86 SK545350
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horná Kráľová 1.877 19,1 98,17 142 951 32 SK555878
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horná Seč 570 8,3 68,67 158 935 31 SK502260
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Chlebany 369 3,9 94,62 172 956 31 (pošta Krušovce) SK556351
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Lefantovce 861 18,6 46,29 188 951 45 SK545635
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Obdokovce 1.517 22,9 66,27 181 956 08 SK542938
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Semerovce 641 10,1 63,53 118 935 84 SK502278
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Turovce 567 13 43,72 150 935 81 SK502286
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horné Štitáre 541 5,7 95,25 194 956 03 SK542954
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horný Pial 268 6,4 42,2 174 935 37 SK502294
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hostie 1.232 28,2 43,73 225 951 94 SK500283
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hosťovce 759 16,2 46,74 220 951 91 SK500305
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hosťová 392 4,8 82,01 195 951 02 SK555959
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hrkovce 291 8,2 35,49 126 936 01 SK581895
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hronovce 1.486 31 48 131 935 61 SK502324
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hronské Kosihy 742 7,1 104,65 170 935 27 SK502341
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hronské Kľačany 1.401 7,9 177,79 163 935 29 SK502332
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hruboňovo 526 11,6 45,54 162 951 25 SK500313
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hrušovany 1.092 5,5 197,11 158 956 13 (pošta Koniarovce) SK542971
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hul 1.212 12,7 95,58 124 941 44 SK503193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hurbanovo 7.467 59,9 124,57 115 947 01 SK501140
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hájske 1.306 14,1 92,82 126 951 33 SK500241
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Imeľ 1.982 22 90,26 111 946 52 SK501166
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ipeľské Úľany 274 15,7 17,47 332 935 82 SK502367
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ipeľský Sokolec 829 18,2 45,67 120 935 75 SK502375
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ivanka pri Nitre 2.868 14,9 192,35 140 951 12 SK558320
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Iňa 229 5,7 40,32 171 935 35 SK502359
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Iža 1.781 28 63,56 108 946 39 SK501174
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jabloňovce 209 34,7 6,02 283 935 06 SK502383
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jacovce 1.760 10 175,82 194 956 21 SK556157
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jarok 2.065 22,1 93,4 151 951 48 SK500356
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jasová 1.151 19,9 57,75 158 941 34 SK503215
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jatov 713 18,7 38,21 114 941 09 SK503223
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jedľové Kostoľany 908 27,3 33,27 394 951 96 SK500364
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jelenec 2.075 27,2 76,34 192 951 73 SK500372
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jelšovce 988 10,4 94,64 145 951 43 SK500381
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jesenské 49 3,8 12,93 177 935 36 SK556777
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jur nad Hronom 983 15,2 64,71 146 935 57 SK502391
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kalná nad Hronom 2.073 34,1 60,74 160 935 32 SK502413
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kamanová 6,4 158 956 12 (pošta Preseľany) SK543039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kamenica nad Hronom 1.269 18,7 67,82 116 943 65 SK503231
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kameničná 1.934 34,5 56,04 110 946 01 SK501182
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kamenný Most 1.060 20,3 52,11 111 943 58 SK503258
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kamenín 1.479 28 52,75 124 943 57 SK503240
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kapince 184 5,8 31,51 169 951 24 SK500399
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Keť 577 19,7 29,36 155 935 64 SK502472
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Klasov 1.426 12,2 116,6 180 951 53 SK500402
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Klížska Nemá 449 12 37,57 111 946 19 (pošta Číčov) SK501191
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kmeťovo 827 5,2 159,04 134 941 62 SK503266
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kolta 1.257 25,9 48,63 172 941 33 SK503274
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kolárovo 10.572 106,8 98,97 110 94603 SK501204
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kolíňany 1.551 12,5 124,08 199 951 78 SK500411
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Komjatice 4.223 30,8 137,29 128 941 06 SK503282
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Komoča 955 13,5 70,85 109 941 21 SK503291
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Komárno 32.967 103,2 319,54 109 94501 SK501026
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Koniarovce 632 3,6 175,56 156 956 13 SK543063
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kostoľany pod Tribečom 331 22,1 14,96 242 951 77 (pošta Ladice) SK500429
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kovarce 1.614 25 64,46 162 956 15 SK543071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kozárovce 2.082 21,8 95,42 187 935 22 SK502421
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kravany nad Dunajom 718 15,9 45,21 109 946 36 SK501212
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Krnča 1.334 19 70,32 216 956 19 SK543101
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Krtovce 303 4,2 71,97 208 956 03 SK543110
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Krušovce 1.691 13,3 126,86 170 956 31 SK556149
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kráľová nad Váhom 1.793 9,5 188,54 117 925 91 SK503886
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Krškany 791 17 46,45 164 935 01 SK502430
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kubáňovo 256 12,1 21,23 124 935 75 (pošta Ipeľský Sokolec) SK502448
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kukučínov 587 11,3 51,9 142 937 01 SK502456
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kuraľany 475 10,7 44,43 159 935 64 SK502464
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kuzmice 753 8,2 91,83 194 956 21 (pošta Jacovce) SK581704
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ladice 738 11,7 63,35 197 951 77 SK500437
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lehota 2.382 11 216,55 174 951 36 SK500453
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Levice 31.974 61 524,2 165 93401 SK502031
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Leľa 308 8,2 37,38 127 943 65 SK503312
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lipovník 320 6,4 49,69 262 956 01 (pošta Bojná) SK505021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lipová 1.524 13,6 111,81 124 941 02 SK503321
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lipové 142 10,6 13,42 109 946 14 (pošta Zemianska Olča) SK501221
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lok 1.073 17,2 62,38 179 935 38 SK502481
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lontov 662 15,1 43,96 129 935 75 SK502499
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lovce 670 10,2 65,82 271 951 92 SK500461
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ludanice 1.825 11,2 162,95 160 956 11 SK505048
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lukáčovce 1.167 16,8 69,3 168 951 23 SK500488
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lula 175 8,4 20,86 169 935 35 SK502502
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lužany 201 3,9 51,54 179 956 07 SK505064
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lužianky 3.060 12,4 246,18 150 951 41 SK580899
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lúčnica nad Žitavou 957 12,1 79,09 137 951 88 SK500470
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Machulince 1.108 9,4 117,62 241 951 93 SK500500
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malá nad Hronom 398 7,7 51,55 116 943 65 SK503347
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Chyndice 386 7,9 48,92 188 951 54 SK556785
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Kosihy 379 8,4 44,96 112 943 61 SK503355
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Kozmálovce 381 9,2 41,32 172 935 21 SK581135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Ludince 170 6,8 25 132 937 01 SK502537
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Ripňany 545 8,5 63,97 160 956 07 (pošta Veľké Ripňany) SK505137
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Vozokany 295 5,9 50,34 176 951 82 SK555924
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malé Zálužie 266 5,9 45,01 159 951 24 SK500534
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malý Cetín 452 5,2 87,6 131 951 05 SK555908
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Malý Lapáš 1.206 3,2 374,53 176 951 04 SK555851
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mankovce 537 4,2 126,95 241 951 91 SK500542
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Marcelová 3.802 35,8 106,35 112 946 32 SK501239
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Martin nad Žitavou 522 4,3 120,55 196 953 01 SK500551
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Martovce 694 34,7 20,02 110 947 01 (pošta Hurbanovo 1) SK501247
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Maňa 2.004 21,6 92,82 133 941 45 SK503363
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Melek 497 6,2 80,29 165 952 01 SK500569
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Michal nad Žitavou 672 8,2 82,05 135 941 61 SK503371
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Modrany 1.315 27,1 48,58 128 946 33 SK501263
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mojmírovce 2.922 19,9 147,13 142 951 15 SK500577
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mojzesovo 1.346 7,5 179,71 128 941 04 SK503398
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moča 1.132 17,9 63,35 109 946 37 SK501255
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Močenok 4.356 46,4 93,9 130 951 31 SK500739
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mudroňovo 124 4 30,92 157 946 32 SK501271
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mužla 1.912 52 36,8 112 943 52 SK503401
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Málaš 480 16 30,04 158 935 67 SK502511
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mýtne Ludany 980 17,7 55,52 152 935 56 SK502570
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Neded 3.318 36 92,14 111 925 85 SK503932
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nemečky 317 6,3 50,56 266 956 22 (pošta Prašice) SK505226
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nemčice 1.008 8 126,63 176 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK581305
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nemčiňany 691 15,7 44,07 192 951 81 SK500585
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nesvady 5.014 57,9 86,66 112 946 51 SK501280
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Neverice 701 6 117,62 182 951 72 SK500593
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nevidzany 579 10,3 56,43 179 951 62 SK500607
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nitra 78.489 102,2 767,99 167 949 XX, 950 50 SK500011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nitrianska Blatnica 1.232 14,4 85,62 242 956 05 (pošta Radošina) SK505234
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nitrianska Streda 768 14 55,01 170 956 16 SK505242
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nitrianske Hrnčiarovce 2.196 10 220,7 204 951 01 SK556696
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Norovce 330 6,3 52,13 215 956 38 (pošta Šišov) SK505251
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nová Dedina 1.456 29,2 49,91 200 935 25 SK502588
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nová Ves nad Žitavou 1.338 10,2 131,56 150 95151 SK500631
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nová Vieska 656 17,6 37,25 133 943 41 SK503436
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nové Sady 1.296 17,5 74,18 168 951 24 SK500640
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nové Zámky 37.791 72,6 520,75 114 940 XX SK503011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nový Tekov 897 29,7 30,2 171 935 33 SK502596
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nána 1.198 18 66,74 108 943 60 SK556092
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nýrovce 520 13,5 38,55 152 935 67 SK502600
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Obid 1.141 24,5 46,59 118 943 04 SK582361
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Obyce 1.505 31,3 48,13 248 951 95 SK500658
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Okoličná na Ostrove 1.440 29,9 48,18 110 946 13 SK501301
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ondrejovce 440 19,6 22,44 159 935 51 SK502618
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Oponice 820 12,3 66,67 169 956 14 SK505285
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Orešany 324 6,7 48,21 238 956 06 (pošta Šalgovce) SK556211
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palárikovo 4.272 51,3 83,29 117 941 11 SK503452
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pastovce 495 12,9 38,49 120 935 74 SK502626
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Patince 527 11,3 46,55 109 946 39 (pošta Iža) SK501310
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pavlová 213 7,6 27,95 126 943 59 SK556033
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Paňa 392 11,3 34,81 178 951 05 SK500666
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pečenice 127 7,9 16,04 253 935 03 (pošta Bátovce) SK502634
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Plavé Vozokany 774 23,1 33,46 166 935 69 SK502651
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Plášťovce 1.504 50,5 29,78 147 935 82 SK502642
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Podhorany (Nitra) 1.085 17,7 61,26 175 951 46 SK500674
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Podhradie 293 30,1 9,73 434 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK505340
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Podhájska 1.077 11,1 96,85 144 941 48 SK503479
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Podlužany 764 8,8 87,31 174 935 27 (pošta Hronské Kosihy) SK502669
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pohranice 1.112 12,1 91,98 189 951 02 SK500682
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pohronský Ruskov 1.241 9,1 136,22 131 935 62 SK502677
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozba 456 9,4 48,46 155 941 51 SK503487
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Poľný Kesov 654 10,2 63,99 172 951 14 SK500691
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Prašice 2.009 28,3 71,12 256 956 22 SK505374
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Preseľany 1.424 11,9 119,66 157 956 12 SK505404
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pribeta 2.745 42,8 64,14 135 946 55 SK501328
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Práznovce 977 11,4 85,48 168 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK581658
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pukanec 1.777 37,3 47,6 352 935 05 SK502693
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Radava 757 7,5 100,4 142 941 47 SK503495
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Radošina 1.948 27,7 70,4 192 956 05 SK505421
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Radvaň nad Dunajom 711 15,8 45,11 111
112
946 38 SK501336
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rajčany 539 5,9 91,98 177 956 32 SK505439
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rastislavice 951 19,6 48,55 123 941 08 SK503509
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rišňovce 2.096 18,8 111,55 159 951 21 SK500704
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rumanová 821 11,7 70,41 157 951 37 SK500712
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rybník 1.406 24,7 56,92 180 935 23 SK502707
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rúbaň 926 16,1 57,48 135 941 36 SK503517
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salka 974 26,1 37,36 110 943 61 SK503525
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santovka 659 17,9 36,9 160 935 87 SK502715
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sazdice 465 18,2 25,49 134 935 85 SK502723
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Selice 2.844 38,4 74,14 113 925 72 SK503991
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Semerovo 1.332 23,4 56,9 152 941 32 SK503533
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sikenica 627 25,6 24,54 136 937 01 SK502731
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sikenička 436 13,9 31,32 121 943 59 SK503541
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Skýcov 964 25,2 38,21 422 951 85 SK500721
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Slatina 312 9,5 32,81 145 935 84 (pošta Horné Semerovce) SK502740
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Slepčany 808 8,8 92,13 163 951 52 SK500755
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sokolce 1.203 19,4 61,95 110 946 17 SK501344
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Solčany 2.465 20 123,13 175 956 17 SK505498
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Solčianky 268 2,7 100,75 194 956 38 (pošta Šišov) SK556327
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Starý Hrádok 207 6,6 31,51 148 935 56 SK502758
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Starý Tekov 1.495 10,6 141,44 167 935 26 SK502766
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Strekov 1.926 41,1 46,92 140 941 37 SK503550
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Svodín 2.412 53,5 45,1 193 943 54 SK503568
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Svrbice 191 6,9 27,52 271 956 06 (pošta Šalgovce) SK556238
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Svätoplukovo 1.368 13,9 98,42 140 951 16 SK555991
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Svätý Peter 2.735 34,3 79,67 138 946 57 SK501115
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Súlovce 500 12,6 39,56 230 956 14 SK505510
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sľažany 1.707 16 106,69 198 951 71 SK500747
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tajná 275 8,5 32,43 174 952 01 SK500798
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tehla 465 19,1 24,36 174 935 35 SK502812
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tekovské Lužany 2.843 43,9 64,7 152 935 41 SK502821
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tekovské Nemce 1.067 28,5 37,44 244 966 54 SK517305
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tekovský Hrádok 380 7,3 51,91 154 935 51 SK502847
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Telince 420 6,8 61,4 162 951 61 SK555967
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tesáre 721 13,5 53,25 207 956 21 (pošta Jacovce) SK505561
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tesárske Mlyňany 1.766 18 98,11 165 951 76 SK500810
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tešedíkovo 3.699 22,8 162,38 112 925 82 SK504068
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tlmače 3.637 4,6 783,5 189 93521 SK502863
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Topoľčany 25.492 27,6 924,43 174 955 03
955 01
SK504998
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Topoľčianky 2.613 26,3 99,24 226 951 93 SK500828
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tovarníky 1.480 5,4 273,57 182 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK580457
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trnovec nad Váhom 2.709 32,5 83,25 116 925 71 SK504092
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trávnica 1.032 21,2 48,79 130 941 46 SK503606
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trávnik 683 18,6 36,68 109 946 19 (pošta Číčov) SK501379
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tupá 568 9,3 61,14 130 935 84 SK502871
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Turá 215 9,3 23,14 152 935 51 SK502880
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tvrdomestice 449 8,8 51,08 234 956 22 (pošta Prašice) SK505617
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tvrdošovce 5.183 55,6 93,29 120 941 10 SK503614
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tôň 737 9,5 77,58 112 946 15 SK501361
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Uhliská 180 5,9 30,41 610 935 05 (pošta Pukanec) SK502898
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Urmince 1.405 10,9 128,78 199 956 02 SK505641
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velušovce 493 5,8 84,85 237 955 01 SK505749
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velčice 844 34,7 24,32 223 951 71 SK500836
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľká Dolina 683 11,7 58,43 136 951 15 SK500844
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Chyndice 338 5,1 66,93 174 951 54 SK500518
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Dvorany 719 7,8 92,77 199 956 01 (pošta Bojná) SK505676
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Kosihy 945 24,3 38,94 110 946 21 SK501387
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Kozmálovce 718 5,9 121,28 170 935 21 SK581160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Lovce 1.803 25,9 69,75 162 941 42 SK503631
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Ludince 1.464 9,2 159,3 173 935 65 SK502910
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Ripňany 2.089 23,7 88,22 200 956 07 SK505714
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Turovce 742 9,2 80,74 135 935 81 SK502928
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Vozokany 459 9,9 46,5 181 951 82 (pošta Malé Vozokany) SK555932
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľké Zálužie 4.350 32,1 135,51 180 951 35 SK500887
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľký Cetín 1.626 16,9 96,38 132 951 05 SK500895
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľký Kýr 2.980 23,6 126,06 127 941 07 SK503380
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľký Lapáš 1.887 8,2 231,25 160 951 04 SK555860
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Veľký Ďur 1.319 22 59,9 183 935 34 SK502936
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vieska nad Žitavou 456 5,5 83,52 181 951 52 SK500909
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vinodol 2.061 15 137,58 130 951 06 SK500917
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Virt 309 4,7 66,03 120 946 38 (pošta Radvaň nad Dunajom) SK555827
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vlkas 316 6,7 47,16 150 941 44 SK556025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vlčany 3.222 39,8 81,04 112 925 84 SK504165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Volkovce 11,6 205 951 87 SK500925
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vozokany 347 9,1 38,05 239 956 05 (pošta Radošina) SK505757
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vrbová nad Váhom 543 21,7 25,02 109 946 65 SK501409
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vráble 8.593 38,3 224,3 142 952 01 SK500933
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vyškovce nad Ipľom 655 19,3 33,94 123 93577 SK502944
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vyšné nad Hronom 175 6,5 27,05 152 935 31 SK502952
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Výčapy-Opatovce 2.197 14,2 154,83 152 951 44 SK500941
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zalaba 141 7,4 19,18 125 937 01 SK502961
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zbehy 2.222 19,6 113,6 154 951 42 SK500950
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zbrojníky 498 16,4 30,44 148 935 55 SK502979
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zemianska Olča 2.317 27,9 82,93 111 946 14 SK501417
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zemné 2.136 26,3 81,09 112 941 22 SK503649
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zlatno 15,4 330 951 91 SK500976
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zlatná na Ostrove 2.428 35,3 68,76 110 946 12 SK501425
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zlaté Moravce 11.583 27,2 426,55 192 953 01 SK500968
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Závada 596 9 66,59 247 955 01 (pošta Topoľčany 1) SK505773
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Úľany nad Žitavou 1.533 8,4 182,5 126 942 03 SK556050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čab 775 8,2 95,09 152 951 24 SK582387
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čajkov 957 23,9 39,97 190 935 24 SK502111
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čaka 743 9,1 81,92 179 935 68 SK502120
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čakajovce 1.163 5,8 201,21 148 951 43 SK500101
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čalovec 1.114 23,2 48 108 946 02 SK501085
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čaradice 506 17,9 28,35 245 953 01 SK500127
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čata 1.085 14,8 73,46 132 935 63 SK555843
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čechy 301 11,9 25,4 162 941 32 SK503118
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čechynce 1.255 5,9 214,16 133 951 07 SK555886
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čermany 352 10,8 32,47 179 956 08 (pošta Horné Obdokovce) SK542792
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Černík 1.048 13,4 78,27 129 941 05 SK503126
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Červený Hrádok 399 5,5 72,55 170 951 82 (pošta Malé Vozokany) SK555916
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čeľadice 1.078 10,5 102,96 180 951 03 SK500135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čeľadince 450 3,3 138,46 170 956 16 (pošta Nitrianska Streda) SK556297
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čierne Kľačany 1.129 11 102,82 195 953 05 SK500151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Čifáre 596 15,3 38,85 170 951 61 SK500160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Číčov 1.231 29,4 41,93 110 946 19 SK501093
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ľubá 404 9,4 42,98 153 943 53 SK503339
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ľudovítová 239 1,9 127,13 150 951 44 SK581097
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šahy 7.267 42,7 170,08 135 93601 SK502782
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šalgovce 514 9 57,17 255 956 06 SK505536
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šalov 352 19 18,49 157 935 71 SK502791
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šarkan 371 13,6 27,2 131 943 42 SK503576
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šarovce 1.606 25,4 63,28 146 935 52 SK502804
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šaľa 22.219 45 494,08 116 927 XX (XX; 01-Šaľa, 05 Veča) SK504025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šrobárová 505 8,4 60,19 127 946 32 SK501352
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Štefanovičová 321 12,4 25,89 138 951 14 SK581691
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Štitáre 1.028 7,5 137,25 244 951 01 (pošta Nitrianske Hrnčiarovce) SK582719
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Štúrovo 9.777 13,4 727,46 109 94301 SK503584
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šurany 9.562 59,8 159,87 123 942 01 SK503592
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Šurianky 588 10,4 56,54 160 951 26 SK500780
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Želiezovce 6.756 56,5 119,53 139 937 01 SK502987
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žemberovce 1.229 29,5 41,65 221 935 02 SK502995
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žemliare 150 4,4 33,86 150 935 57 SK503002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žihárec 1.701 17,1 99,77 111 925 83 SK504190
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žikava 519 11,3 45,97 270 951 92 SK500984
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žirany 1.360 15,6 87,4 250 951 74 SK500992
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žitavany 1.898 18,2 104,29 204 951 97 SK582816
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Žitavce 412 8,3 49,7 141 952 01 (pošta Vráble) SK501018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.