Llista de municipis del districte de Detva

article de llista de Wikimedia

Llista de tots els municipis del districte de Detva de la regió de Banská Bystrica.

Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Detva 13.955 68,1 204,98 400 962 12 SK0324518263
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Detvianska Huta 661 14,3 46,19 820 962 05 (pošta Hriňová) SK0324518271
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Dúbravy 953 19,6 48,75 434 962 12 (pošta Detva) SK0324518379
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Horný Tisovník 170 32,2 5,29 420 962 75 SK0324518450
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hriňová 7.182 126,5 56,78 669 962 05 SK0324518468
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Klokoč 481 9,8 48,88 550 962 25 (pošta Slatinské Lazy) SK0324518492
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Korytárky 948 9 104,87 440 962 04 (pošta Kriváň) SK0324580520
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Kriváň 1.752 9,1 192,32 390 962 04 SK0324518549
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Látky 564 45,7 12,33 880 985 45 SK0324511510
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Podkriváň 569 25,9 21,98 492 985 51 SK0324511731
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Slatinské Lazy 537 7,2 74,48 465 962 25 SK0324518794
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Stará Huta 322 24,6 13,1 728 962 25 (pošta Slatinské Lazy) SK0324518816
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Stožok 1.074 9 120 406 962 12 (pošta Detva) SK0324518824
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vígľaš 1.546 32,1 48,22 385 962 02 SK0324518921
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vígľašská Huta-Kalinka 320 16,2 19,75 579 962 25 (pošta Slatinské Lazy) SK0324518930
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.