Llista de números de port

En informàtica, un port és una forma genèrica de denominar a una interfície per la que diferents tipus de dades poden ser enviades i rebudes. Aquesta interfície pot ser física o a nivell de programari (per exemple, els ports que permeten la transmissió de dades entre diferents ordinadors).

IANA és la responsable d'assignar els números de port TCP i UDP a cada usuari. Els ports ben coneguts (o well-know en anglès) estan en el rang de 0 a 1023. Els números de ports registrats (o registered port en anglès) es troben entre el 1024 i el 49151. Finalment, els números de port situats entre el 49152 i el 65535 són ports dinàmics o privats i no tenen cap aplicació assignada per defecte.

IANA no obliga a fer servir aquests ports, tan sols és una recomanació. A vegades, els ports poden ser usats per aplicacions o protocols diferents als establerts per l'IANA.

El 21 de març de 2001, l'ICANN va signar un contracte amb el govern dels EUA on es comprometia a realitzar la funció de l'IANA.

Les taules que es mostren a continuació tenen un camp on es mostra l'estatus d’Oficial si la combinació port-aplicació està a la llista d'assignació de ports de l'IANA i No oficial en cas contrari. Finalment, l'estatus Conflicte indica si el port el fa servir habitualment dues o més aplicacions o protocols.

Ports 0 a 1023Modifica

Port Description Status
0/tcp
0/udp Reservat; no utilitzar Oficial
1/tcp TCPMUX (TCP port service multiplexer) Oficial
7/tcp ECHO protocol Oficial
7/udp ECHO protocol Oficial
9/tcp DISCARD protocol Oficial
9/udp DISCARD protocol Oficial
13/tcp DAYTIME protocol Oficial
13/udp DAYTIME protocol Oficial
17/tcp QOTD (Quote of the Day) protocol Oficial
19/tcp CHARGEN (Character Generator) protocol Oficial
19/udp CHARGEN protocol Oficial
20/tcp FTP (File Transfer Protocol) - port de dades Oficial
21/tcp FTP - port de control Oficial
22/tcp SSH (Secure Shell) - usat per connexions segures, transferència d'arxius (scp, sftp) i port forwarding Oficial
23/tcp Telnet protocol - comunicacions en mode text no encriptades Oficial
25/tcp SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - usat per enviar E-mails Oficial
37/tcp TIME protocol Oficial
37/udp TIME protocol Oficial
49/udp TACACS protocol Oficial
53/tcp DNS (Domain Name Server) Oficial
53/udp DNS Oficial
67/udp BOOTP (BootStrap Protocol) servidor; també usat per DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Oficial
68/udp BOOTP client; també usat per DHCP Oficial
69/udp TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Oficial
70/tcp Gopher protocol Oficial
79/tcp Finger protocol Oficial
80/tcp HTTP (HyperText Transfer Protocol) - usat per transferir pàgines web Oficial
88/tcp Kerberos - agent d'autenticació Oficial
109/tcp POP2 (Post Office Protocol version 2) - usat per rebre E-mails Oficial
110/tcp POP3 (Post Office Protocol version 3) - usat per rebre E-mails Oficial
113/tcp ident - antic sistema d'identificació de servidors, encara usat avui en dia per servidors d'IRC per identificar els usuaris Oficial
119/tcp NNTP (Network News Transfer Protocol) - usat per rebre missatges de grups de notícies Oficial
123/udp NTP (Network Time Protocol) - usat per la sincronització Oficial
139/tcp NetBIOS Oficial
143/tcp IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) - usat per rebre E-mails Oficial
161/udp SNMP (Simple Network Management Protocol) Oficial
179/tcp BGP (Border Gateway Protocol) Oficial
194/tcp IRC (Internet Relay Chat) Oficial
389/tcp LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Oficial
443/tcp HTTPS - HTTP sobre SSL (transmissió encriptada) Oficial
445/tcp Microsoft-DS Oficial
445/udp Microsoft-DS Oficial
465/tcp SMTP sobre SSL - CONFLICTE amb un protocol registrat per Cisco No oficial, Conflicte
514/udp syslog protocol - usat per fer el login del sistema Oficial
540/tcp UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) Oficial
542/tcp Comerç (Aplicacions de comerç) Oficial
542/udp Comerç (Aplicacions de comerç) Oficial
554/tcp RTSP (Real Time Streaming Protocol) Oficial
587/tcp email message submission (SMTP) (document RFC 2476) Oficial
591/tcp FileMaker 6.0 Web Sharing (també és un port HTTP, mirar port 80) Oficial
636/tcp LDAP sobre SSL (transmissió encriptada) Oficial
666/tcp id Software's Doom multijugador joc online sobre TCP Oficial
873/tcp rsync Protocol de sincronització d'arxius Oficial
901/tcp Samba Web Administration Tool (SWAT) No oficial
981/tcp SofaWare Technologies Gestió remota d'HTTPS per a dispositius tallafocs funcionant amb programari incrustat No oficial
993/tcp IMAP4 sobre SSL (transmissió encriptada) Oficial
995/tcp POP3 sobre SSL (transmissió encriptada) Oficial

Ports 1024 a 49151Modifica

Port Description Status
1080/tcp SOCKS proxy Oficial
1099/tcp RMI Registre Oficial
1099/udp RMI Registre Oficial
1198/tcp & udp The cajo project Arxivat 2006-09-25 a Wayback Machine. Computació dinàmica, transparent i distribuïda en Java Oficial
1214/tcp Kazaa (L'usuari pot canviar el port) Oficial
1223/tcp+udp TGP: "TrulyGlobal Protocol" també conegut com "The Gur Protocol" Oficial
1337/tcp menandmice.com DNS (no confondre amb el port estàndard DNS). Sovint utilitzat en ordinadors compromesos/infectats. Oficial
1337/tcp WASTE Programa de compartició d'arxius encriptats No oficial, Conflicte
1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RCP Oficial
1387/tcp Computer Aided Design Software Inc LM (cadsi-lm ) Oficial
1387/udp Computer Aided Design Software Inc LM (cadsi-lm ) Oficial
1414/tcp IBM MQSeries Oficial
1433/tcp Microsoft SQL Base de dades Oficial
1434/tcp Microsoft SQL Monitor Oficial
1434/udp Microsoft SQL Monitor Oficial
1494/tcp Citrix MetaFrame ICA Client Oficial
1521/tcp Oracle database default listener - CONFLICTE amb: nCube License Manager No oficial, Conflicte
1547/tcp Laplink Oficial
1547/udp Laplink Oficial
1761/tcp Novell utilitat de control remot Zenworks - CONFLICTE amb: cft-0 No oficial, Conflicte
1863/tcp MSN Messenger Oficial
1900/udp Microsoft SSDP Enables discovery of UPnP devices Oficial
1984/tcp Big Brother - eina de monitoratge de la xarxa Oficial
2000/udp Cisco SCCP (Skinny) Oficial
2000/tcp Cisco SCCP (Skinny) Oficial
2030 Oracle Serveis per a Microsoft Transaction Server No oficial
2082/tcp port per defecte de CPanel - CONFLICTE amb: Infowave Mobility Server No oficial, Conflicte
2083/tcp port per defecte de CPanel per a connexions SSL No oficial
2086/tcp port per defecte de WebHost Manager - CONFLICTE amb: GNUnet No oficial, Conflicte
2087/tcp port per defecte de WebHost Manager per a connexions SSL No oficial
2095/tcp port per defecte de CPanel per a connexions webmail No oficial
2096/tcp port per defecte de CPanel per a connexions webmail via SSL connections No oficial
2181/tcp EForward- sistema de transport de documents Oficial
2181/udp EForward-sistema de transport de documents Oficial
2427/udp Cisco MGCP Oficial
2447/tcp ovwdb - OpenView Network Node Manager (NNM) daemon Oficial
2447/udp ovwdb - OpenView Network Node Manager (NNM) daemon Oficial
2710/tcp XBT Bittorrent Tracker No oficial
2710/udp XBT Bittorrent Tracker experimental UDP extensió tracker No oficial
3030/tcp NetPanzer
3030/udp NetPanzer
3050/udp gds_db Oficial
3050/tcp gds_db Oficial
3128/tcp HTTP usat per web caches i el port per defecte per a Squid cache Oficial
3306/tcp MySQL Sistema de base de dades Oficial
3389/tcp Microsoft Terminal Server (RDP) Oficialment enregistrat com a Windows Based Terminal (WBT) Oficial
3396/tcp Novell Agent d'impressió NDPS Oficial
3689/tcp DAAP Digital Audio Access Protocol usat per Apple's ITunes Oficial
3690/tcp Subversion version control system Oficial
4662/tcp eMule - port usat habitualment No oficial
4672/udp eMule - port usat habitualment No oficial
4899/tcp RAdmin eina d'administració remota (sovint Cavall de Troia) Oficial
5000/tcp Universal plug-and-play (UPnP) - Dispositiu d'interoperabilitat de xarxa de Windows; CONFLICTE amb ús enregistrat: commplex-main No oficial, Conflicte
5121 Neverwinter Nights i modificacions, com ara Dungeon Eternal X No oficial
5190/tcp AOL i AOL Instant Messenger Oficial
5222/tcp XMPP/Jabber - connexió del client Oficial
5223/tcp XMPP/Jabber - port per defecte per connexió client SSL No oficial
5269/tcp XMPP/Jabber - connexió del servidor Oficial
5432/tcp PostgreSQL sistema de base de dades Oficial
5517/tcp Setiqueue Client servidor proxy per SETI@Home No oficial
5800/tcp VNC protocol d'escriptori remot - utilitzat amb HTTP No oficial
5900/tcp ARD/VNC protocol d'escriptori remot - port habitual No oficial
6000/tcp X11 - usat per X-windows Oficial
6112/udp Blizzard's Battle.net servei de jocs on-line - CONFLICTE amb ús registrat: "dtspcd" és un daemon de xarxa que accepta peticions de clients per a clients per tal d'executar comandes i iniciar aplicacions remotament No oficial, Conflicte
6346/tcp Gnutella Compartició d'arxius (Bearshare, Limewire etc.) Oficial
6347/udp Gnutella Oficial
6600/tcp mpd - port per defecte que mpd que escolta als clients que estan connectats No oficial
6667/tcp IRC (Internet Relay Chat) - port usat habitualment No oficial
6881/tcp BitTorrent - port usat habitualment No oficial
6882/tcp BitTorrent - port usat habitualment No oficial
6891-6900/tcp & udp MSN Messenger (Transferència d'arxius) Oficial
6901/tcp & udp MSN Messenger (Veu) Oficial
6969/tcp BitTorrent tracker port - CONFLICTE amb ús enregistrat: acmsoda No oficial, Conflicte
7312/udp Sibelius Port del servidor de llicència No oficial
8000/tcp iRDMI - sovint usat erròniament en lloc del port 8080 Oficial
8000/tcp Port habitual per a streams de ràdio a través d'internet com ara els que utilitzen SHOUTcast No oficial, Conflicte
8010/tcp XMPP/Jabber Transferència d'arxius No oficial
8080/tcp HTTP Alternatiu (http-alt) - usat quan està en funcionament un segon servidor web en la mateixa màquina (l'altre està en el port 80), per web proxy i servidor de caching, o per utilitzar un servidor web com a usuari no-root. Port per defecte de Jakarta Tomcat. Oficial
8118/tcp Privoxy web proxy - web proxy de filtrat d'anuncis Oficial
9009/tcp Pichat - Peer to peer chat software Oficial
11576 IPStor Servidor de gestió de comunicacions No oficial
11371 OpenPGP HTTP Keyserver Oficial
27010 Half-Life i les seves modificacions, com ara Counter-Strike No oficial
27015 Half-Life i les seves modificacions, com ara Counter-Strike No oficial
27374 Port per defecte de Sub7. No oficial
27000/udp (fins a 27006) id Software's QuakeWorld servidor mestre No oficial
27500/udp (fins a 27900) id Software's QuakeWorld No oficial
27960/udp (fins a 27969) id Software's Quake III Arena i jocs derivats de Quake III No oficial
31337/tcp Back Orifice - eina d'administració remota (sovint Cavall de Troia) No oficial

Ports 49152 a 65535Modifica

Per definició, cap port pot ser oficialment registrat al rang de ports dinàmics.

Enllaços externsModifica