Un lofòfor és un òrgan d'alimentació que caracteritza el grup dels Lophophorata: els braquiòpodes, briozous i forònids. Són extensions tentaculades.

Briozou d'aigua dolça amb el lofòfor estès

En el cas dels forònids tot un seguit de lofòfors rodegen la boca i estan implicats en l'alimentació, la respiració i la protecció de l'animal. Pel que fa als braquiòpodes aquests només en presenten un, que mantenen a l'interior de la closca.