Un MIDlet és una aplicació Java creada per al perfil Mobile Information Device Profile (MIDP) que típicament s'executa en una telèfon mòbil o dispositiu encastat que suporti Java.

Un MIDlet és una aplicació Java creada per treballar amb l'arquitectura Java ME, concretament amb la capa de configuració Connected Limited Device Configuration (CLDC) i el perfil Mobile Information Device Profile (MIDP).

Cicle de vida i esquelet d'un MIDletModifica

 
Diagrama d'estats d'un MIDlet

Un MIDlet té el diagrama d'estats que es pot veure a la dreta, amb 3 estats:

  • Pausa
  • Actiu
  • Destruït

Quan volem crear un MIDlet hem de crear una nova classe Java que hereti de la classe abstracta:

javax.microedition.midlet.MIDlet

L'esquelet d'un MIDlet és el següent:

import javax.microedition.midlet.*;
public class MiMIDlet extends MIDlet {
protected void startApp()
throws MIDletStateChangeException {
// Mou el MIDlet a l'estat actiu → iniciar
}
protected void pauseApp() {
// Mou el MIDlet a l'estat pausa → pausar
}
protected void destroyApp(boolean incondicional)
throws MIDletStateChangeException {
// Mou el MIDlet a l'estat destruït → allibera recursos
}
}

Vegeu tambéModifica