Mandíbula (artròpodes)

En els artròpodes, s'anomenen mandíbules les peces bucals postorals (disposades immediatament darrere la boca) dels mandibulats (crustacis, miriàpodes i hexàpodes). No són homòlogues dels quelícers dels quelicerats, que ocupen una posició anatòmica preoral (immediatament abans de la boca).

Es tracta d'apèndixs molt modificats, amb una zona basal engruixida i endurida que du estructures per a tallar i/o triturar, i una zona apical, absent als miriàpodes i hexàpodes, formada per un petit palp als crustacis.