Marista fou una ciutat situada a l'est (lleugerament al sud-est) d'Hattusa, a la Terra Alta Hitita.

Els kashka de Pishuru al començar el segle XIII aC van dominar les ciutats hitites de Ishupitta i Daistipassa, des on van conquerir Landa, Marista i algunes ciutats fortificades dels hitites. Marista fou cedida poc després per Muwatallis II a son germà Hattusilis dins del regne vassall de Hakpis.