La matriu de rigidesa apareix en diversos contextos:

  • En el mètode dels elements finits, s'empra una matriu de rigidesa que generalitza el concepte anterior. En problemes mecànics la matriu relaciona desplaçaments nodals amb esforços nodals, encara que el concepte també apareix en problemes no mecànics on els termes relacionats per la matriu de rigidesa reben altres interpretacions. En problemes tèrmics per exemple, "desplaçaments" i les "forces" poden representar temperatures i fluxos de calor respectivament, etc.

Referències modifica