Mercat de primeres matèries

Els mercats de primeres matèries són instruments organitzats en els que es gestionen els intercanvis de recursos essencials que serveixen com a base de la transformació en productes més complexos per la indústria manufacturera.

És el tipus de mercat més antic que es coneix.[cal citació] La utilització dels sistemes de negociació borsària als mercats de primeres matèries es comencen a produir als països d'Europa Occidental a partir del segle xii. Un dels seus trets característics, és la presència a les transaccions dels subjectes que realitzen l'activitat econòmica real i que pot constituir tant primeres matèries (plata, platí, fusta, coure, zinc, alumini), una mercaderia transformada susceptible de negociació o altres objectes d'ésser transformats, coneguts com a insums.