Mesenteri

En anatomia, es designa amb el nom de mesenteri a una porció del peritoneu que entapissa l'intestí prim i l'uneix a la paret abdominal posterior. El mesenteri és una prima làmina de teixit que consta de dues capes, una interna o visceral en contacte amb l'intestí i una altra externa o parietal. Posseeix dues insercions, un parietal anomenada arrel del mesenteri i una altra visceral que l'uneix a les nanses intestinals, tant al jejú com a ili, entre dues capes es disposen vasos sanguinis. La inserció intestinal es molt més llarga que la parietal, doncs segueix totes les sinuositats dels set metres de longitud que mesura L'intestí prim en l'espècie humana.