Mesocarpi

La nou és una drupa amb el mesocarpi (part verda) no comestible

En botànica, el mesocarpi constitueix la part intermèdia del pericarpi, és la part del fruit, que es troba entre l'endocarpi i l'epicarpi i és la part que normalment s'aprofita per menjar.

Tant en els fruits en forma de baia com en drupa o pom el mesocarpi és molt carnós i constitueix la polpa del fruit. En el cas de l’oliva el mesocarpi és la part que conté la majoria de l’oli. En el cas de l'hesperidi el mesocarpi és la part blanca que hi ha entre la pell (epicarpi) i els grills de l'endocarpi.