El mesofil·le (del grec: amb el significat de part del mig de la fulla) és el teixit (parènquima) de les fulles comprès entre l'epidermis superior i l'epidermis inferior. La distribució cel·lular i dels pigments en aquest teixit és variable.

Tipus de teixits en la secció transversal d'una fulla: 1) Cutícula 2) Epidermis superior 3) Mesofil·le en palissada 4) Mesofil·le esponjós 5) Epidermis inferior 6) estoma 7) Cèl·lules oclusives 8) Xilema 9) Floema 10) Feix conductor

Tipus de mesofil·le

modifica

D'acord amb la forma en què es disposen els parènquimes, el mesofil·le pot ser:

  • Unifacial: La distribució del parènquima clorofil·lià és la mateixa en les dues cares de la fulla. Les fulles joves presenten també parènquima incolor al mig. És propi de les Liliopsides C3.
  • Bifacials: Presenta dos tipus de parènquima clorofil·lià: un conformat per cèl·lules rodones i un altre en palissada. És propi del grup Magnoliopsida.
  • Equifacial: Present sobretot en Magnoliopsida xeròfil. Hi ha una capa de parènquima incolor entre les capes de parènquima clorofil·lià.
  • Radial: Presenta esclerènquima i un teixit de transfusió la funció del qual és la de permetre el pas de l'aigua cap als teixits conductors.

Vegeu també

modifica