Mesoscòpic

entre l'escala microscòpica i macroscòpica

L'escala mesoscòpica és la d'aquells elements que tenen una dimensió compresa entre l'escala microscòpica i la macroscòpica. En termes dimensionals se sol definir com la compresa entre 0,1 µm i 0,001 µm (1 nm - <100 nm) o el que seria el mateix, més gran de 10-7cm i més petit que 2x10-5cm, valors límit convencionals àmpliament adoptats per la comunitat científica.