Els micovirus (del grec: μύκης mykes: fong i el llatí virus) són virus que infecten fongs. La majoria dels micovirus tenen ARN de doble cadena (dsRNA) però aproximadament un 30% tenen una cadena simple (ssRNA) (Pearson et al., 2009;[1] Bozarth et al., 1972[2]). Molts elements d'ARN no infecten fongs en estat saludable i aleshores s'anomenen virus com partícules (virus like particles o VLPs.[3]

MycovirologiaModifica

La micovirologia (Ghabrial&Suzuki, 2009)[4] és l'estudi dels virus que infecten els fongs o micovirus. És una subdivisió del camp de la virologia i descriu la taxonomia, rang dels hostes, origen i evolució, transmissió i moviment dels micovirus i el seu impacte en el fenotip de l'hoste.

HistòriaModifica

El primer registre d'impacte econòmic dels micovirus en els fongs va ser en els xampinyons cultivats(Agaricus bisporus) a la darreria dels anys 1940 i va ser dit malaltia de La France (Hollings, 1962).[5]

Elssímptomes de la malaltia La France o malaltia X inclouen:

 • Collita total reduïda
 • Creixement dels micelis lent i aberrant
 • Teixits remullats
 • malformació
 • Maduració prematura
 • Increment del deterior postcollita[6]

Els xampinyons no mostren resistència als microvirus i el control de la malaltia és per la via de la higiene.

El micovirus més ben conegut és Cryphonectria parasitica hipovirus 1 (CHV1). Utilitzant el CHV1 s'ha tingut èxit en el biocontrol del fong que ataca els castanyers a Europa i a més és un organisme model per estudiar la hipovirulència en els fongs.[7]

IncidènciaModifica

Els micovirus són comuns en els fongs (Herrero et al., 2009) i es troba en tots els quatre fílums dels fongs veritables: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota.

FontsModifica

ReferènciesModifica

 1. Pearson, M. N., Beever, R. E., Boine, B., Arthur, K. (2009). Mycoviruses of filamentous fungi and their relevance to plant pathology. Molecular Plant Pathology, 10 (1): 115-128.
 2. Bozarth, R.F., Mycoviruses: a new dimension in microbiology. Environmental Health Perspectives, 1972: p. 23-39
 3. Göker, M.; Scheuner, C.; Klenk, H.-P.; Stielow, J.B. «Codivergence of mycoviruses with their hosts.». PLoS ONE, 6, 2011, p. e22252. DOI: 10.1371/journal.pone.0022252.
 4. Ghabrial, S. A., Suzuki, N. (2009). Viruses of Plant Pathogenic Fungi. Annual Review of Phytopathology, 47 (1): 353-384.
 5. Hollings, M. (1962). Viruses associated with dieback disease of cultivated mushrooms. Nature, 196: 962-965.
 6. Romaine, C.P. and B. Schlagnhaufer, PCR analysis of the viral complex associated with La France disease of Agaricus bisporus. Applied and Environmental Microbiology, 1995. 61(6): p. 2322-2325.
 7. Anagnostakis, S. L., Chen, B., Geletka, L. M., Nuss, D. L. (1998). Hypovirus Transmission to Ascospore Progeny by Field-Released Transgenic Hypovirulent Strains of Cryphonectria parasitica. Phytopathology, 88 (7); 598-604."

Enllaços externsModifica