La microtoponímia té com a objectiu l'estudi dels topònims en un àmbit geogràfic restringit (un poble, una vall, una muntanya…), i va a cercar tota mena de topònims locals: fonts, camins, masies, camps, etcètera.

És la font dels reculls de topònims locals o municipals.