Migdal-Gad (Μαγαδαλγάδ) fou una ciutat de la tribu de Judà. Probablement el nom està relacionat amb torre (en hebreu migdol).