Mitologia comparada

La mitologia comparada és l'estudi dels mites de diferents cultures per analitzar els elements comuns i les semblances. Busca establir els mitemes o històries subjacents a les variants concretes, que expliquen les grans preguntes de la humanitat a partir d'una sèrie de relats bàsics. Segons Carl Gustav Jung, aquests relats correspondrien a l'inconscient col·lectiu i per això no depenen dels contactes entre cultures. Altres, com Georges Dumézil, prefereixen el comparatisme per explicar justament aquestes relacions culturals a través dels mètodes antropològics o de la filologia.

Alguns mites

La comparació es pot dur a terme per temes o per la forma dels mites, per tant es poden analitzar similituds entre noms de divinitats o canvis que es deuen a la transmissió oral o bé analitzar com resol cada cultura una mateixa història (punt de vista estructural).

Vegeu tambéModifica