Combinació de fonts d’energia

(S'ha redirigit des de: Mix energètic)

La combinació de fonts d'energia o combinació energètica, o mix energètic, terme molt freqüent a l'àmbit de l'energia i l'economia per enginyers i juristes (aquest darrer és considerat un anglicisme incorrecte per alguns lingüistes),[1] és la "recepta" que indica de quin origen prové l'energia primària d'un país o comunitat, és a dir, quines són les seves fonts i quin pes té cadascuna d'elles. Aquesta ponderació es pot fer en valors relatius (percentatge, fraccions) o absoluts, i sol fer referència als watts consumits durant un període, per exemple un any.

Actualment se solen considerar els blocs d'energia tèrmica (que prové de centrals tèrmiques amb cogeneració o no, que cremen combustibles fòssils), energia nuclear (centrals nuclears) i energies renovables, que inclouen l'energia hidràulica, l'eòlica, la solar i la geotèrmica. És útil per a conèixer, per exemple, les emissions de diòxid de carboni o els residus radioactius que genera l'ús de l'electricitat. Depèn de cada país, per exemple a Islàndia la combinació està formada sobretot per energia geotèrmica i hidràulica mentre que a França la font dominant és la nuclear.

Se sol expressar en percentatges de cada tipus de font d'energia primària d'una comunitat (d'un país, del món, etc.), un exemple seria "40% de nuclear, 30% de tèrmica, 20% d'hidràulica i 10% de renovables". La intensitat de carbonització d'un vehicle elèctric, per exemple, és major com més proporció d'energia tèrmica (electricitat obtinguda cremant carbó, gas natural, petroli, etc. en una central tèrmica) hi hagi en la combinació energètica, (més alta si hi ha un 50% de tèrmica que si és un 30% del total, per exemple) que és diferent a cada país i que en un mateix país pot canviar quan, per exemple, s'hi obre o es tanca una central nuclear o una tèrmica.

Consum d'energia primària a EspanyaModifica

Segons les dades del 2008[2]

Origen Proporció al total d'energia primària
Carbó 11,3%
Petroli 49,4%
Gas natural 25,2%
Energies renovables 3,6%
Nuclear 11,1%
Intercanvis internacionals -0,7%

Consum d'energia primària a CatalunyaModifica

Segons les dades del 2007[3]

Origen Proporció al total d'energia primària
Carbó 1,1%
Petroli 48,2%
Gas natural 24,9%
Energies renovables 2,8%
Nuclear 19,7%
Altres 3,3%

ReferènciesModifica