Modra (Μόδρα) fou una petita ciutat de la Frígia Epicteta a les fonts del riu Gallus a la frontera amb Bitínia

Estrabó deixa suposar que no era una ciutat sinó un districte. Constantí Porfirogènit parla del districte de la Modrene.