Montsec

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Montsec» té aquests significats:

Etimologia de MontsecModifica

Se sol dir, erròniament, que Montsec té una etimologia semblant a la de la serra del Cis, perquè Cis vindria de *cisum 'tallat', i séc vol dir 'plec' o 'solc', i per extensió 'tall', de manera que cis i séc vénen a dir el mateix. De la mateixa manera, també se sent a dir, en alguns parlants, que Montsec ve de *monte sectus que voldria dir 'muntanya tallada'.

En el primer cas, aquest cisum no té explicació (en tot cas el ll. MONTEM SCISSUM 'muntanya tallada', participi del verb SCINDERE 'fendre', 'tallar en dues parts'). En el segon cas, tan sols hem de precisar que el ll. sectus, -a, -um és un pp. que vol dir sec. SECTIO (sectio, -onis) vol dir veritablement 'tall'; però això ja no té res a veure amb el Montsec.

En la majoria dels casos, esbrinar l'origen dels noms és una feina àrdua, de vegades incerta; però també cal dir que en alguns casos és francament simple. Montsec podria violer dur que el nom indica: una muntanya seca.

Montsec prové, com bé diuen Alcover-Moll, en el Diccionari català-valencià-balear, del llatí MONTE SICCU 'muntanya seca'. Joan Coromines confirma en l'Onomasticon cataloniae que l'etimologia "s'explica perquè són muntanyes seques relativament i de poca vegetació, en relació, evidentment, amb altres serres veïnes de vegetació molt més abundant".