Nahita fou una ciutat a l'oest de Tarhuntasa i al nord-est del riu Hulaya. Fou dominat per Piyama-radu, cap dels arzawans, al començament del regnat d'Hattusilis III, però fou recuperat aviat pels hitites.