Numeració xinesa

Avui dia, els parlants del xinès utilitzen tres sistemes numerals: el mundialment usat, la numeració àrab, juntament amb altres dos antics sistemes pròpiament xinesos. La numeració de Suzhou o sistema huāmǎ ha estat gradualment suplantat per l'àrab en escriure nombres. El sistema de caràcters encara s'utilitza i és semblant (encara que no gaire) a escriure un nombre en forma de text.

Actualment, el sistema huāmǎ és l'única variació supervivent del sistema numèric de canyes i es fa servir exclusivament en mercats xinesos, com Hong Kong. El sistema d'escriptura per caràcters encara s'utilitza quan s'escriuen nombres en lletra (com en xecs), ja que la seva complexitat dificulta la falsificació.

Caràcters numeralsModifica

Hi ha deu caràcters que representen els nombres del zero al nou, i d'altres que representen nombres més grans com desenes, centenes, milers... Hi ha dos jocs de caràcters numèrics xinesos: l'un per a l'escriptura col·loquial, i un altre per a contextos comercials o financers. Aquest últim es coneix com a dàxiě, i va sorgir a causa que els numerals tradicionals eren molt simples, per la qual cosa no es podien evitar les falsificacions, de la mateixa manera que en un sistema de nombres parlats com el propi de la llengua catalana.

Pinyin Financer Normal Valor Notes
líng (formal)
ó 零 (comú)
0 el caràcter 零 s'utilitza més que 〇.
1 també 弌 (obsolet)
també 幺(S)/么(T) (yāo) en números de telèfon, etc.
èr (T) o 贰 (S) 2 també 弍 (obsolet)
两 (S), 兩 (T) (liǎng) s'utilitza davant d'una mesura.
sān (T) o 叁 (S) 3 弎 (obsolet)
També s'accepta 參(T) o 参 (S).
4  
5  
liù 6  
7  
8  
jiǔ 9  
 
shí 10 Encara que hi ha gent que utilitza 什, i no és vàlid en xinès.
niàn 念 ó 貳拾 廿 ó 卄 20 卄, rarament.
S'utilitzava majoritàriament en calendaris, en un altre cas s'utilitza 二十.
叄拾 30 卅, rarament.
S'utilitzava majoritàriament en calendaris, en un altre cas s'utilitza 三十.
肆拾 40 Rarament s'utilitza: s'ulititza més 四十.
bǎi 100  
qiān 1000  
wàn 万 (S)
萬 (T)
10000> Els nombres xinesos s'agrupen per desenes de miler.

(S = xinès simplificat i T = xinès tradicional)