Obra viva

Obra viva s'anomena a la superfície submergida d'un vaixell. És la part del buc que de forma permanent, i amb la màxima càrrega admissible, està submergida. Normalment, es distingeix amb un color vermell o ocre.

Obra viva i obra morta d'un vaixell mercant.

Es pot associar al terme carena excepte en el cas d'un buc de perfil rectangular en el que al no haver-hi canvi de vessant no es pot parlar de carena.

A part hi ha una altra diferència de matís: l'obra viva és canviant, ja que, depenent de la càrrega del vaixell, el volum submergit per tant l'obra viva varia. En canvi la carena té un sentit més estàtic: al "donar carena"[1] es fa a tota aquella part susceptible de ser submergida amb qualsevol càrrega del vaixell.

Càlcul de l'obra vivaModifica

La fórmula va ser obtinguda pel Doctor C.B. Barrass, del Dept of Maritime Studies, del Liverpool Polytechnic , com a resultat de l'anàlisi de 300 casos en laboratori amb models a escala i altres de la pràctica real.

  Navegació en aigües poc profundes obertes.


  Navegació en aigües poc profundes i restringides (canals).

on:

  •   és el valor en metres de l'efecte esquat.
  •   és la velocitat de vaixell en nusos.
  •   és el coeficient de block o bloc.

Pel que es desprèn que l'efecte de "augment de l'obra viva" és directament proporcional al quadrat de la velocitat i al coeficent de block.

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

  1. DCVB:2. donar carena.-Adob o reparació del buc d'una embarcació, especialment l'acte de repassar i calafatar totes les juntes del vaixell, tant de proa com de popa, de les bandes i de coberta; cast. carena. Fer aquesta operació es diu fer una carena o donar carena (or., bal.)