Un ordre de magnitud és la classe d'escala o magnitud de qualsevol quantitat, on cada classe conté valors en una proporció fixa respecte a la classe anterior. La relació de proporció més utilitzada és 10. Per exemple, es diu que dos nombres difereixen en 3 ordres de magnitud si un és 1000 vegades més gran que l'altre. L'ús més estès per descriure els ordres de magnitud és mitjançant la notació científica i les potències de deu.

Una forma de classificar els objectes del món físic és per la seva mida.

A la taula següent les diferents quantitats s'han posat de manera que quedin a la mateixa línia.

Temps Longitud Àrea Volum Massa Energia Temperatura
(segon) (metre) (metre quadrat) (metre cúbic) (kilogram) (joule) (kelvin)
10-44 s 10-35 m  
...
10-28 s 100 zm    
10-27 s 1 am  

1 nK
10-26 s 10 am 1 peV

 
 1 µK
10-25 s 100 am  

1 mK
10-24 s 1 fm 0,001 meV

0,01 meV
0,1 meV1 K
10-23 s 10 fm 1 meV

10 meV
100 meV

10 K

100 K
1000 K

10-22 s 100 fm 10-28 1 eV

10 eV
100 eV

10.000 K

100.000 K
10⁶ K

10-21 s 1 pm   10-33 kg

10-32 kg
10-31 kg

1000 eV

104 eV
10⁵ eV10⁹ K
10-20 s 10 pm   10-30 kg

10-29 kg
10-28 kg

1 MeV

10 MeV
100 MeV10⁹ K
10-20 s 10 pm   10-30 kg

10-29 kg
10-28 kg

1 MeV

10 MeV
100 MeV1012 K
10-19 s 100 pm 10-20

10-19

  10-27 kg

10-26 kg
10-25 kg

1 GeV

10 GeV
100 GeV1015 K
10-18 s 1 nm 10-18

10-17

  10-24 kg

10-23 kg
10-22 kg

1 TeV

10 TeV
100 TeV1018 K
10-17 s 10 nm 10-16

10-15

  10-21 kg

10-20 kg
10-19 kg

0,0001 J

0,001 J
0,01 J1021 K
10-16 s 100 nm 10-14

10-13

10-21

10-20
10-19

10-18 kg

10-17 kg
10-16 kg

0,1 J

1 J
10 J1024 K
1 fs 1 μm 10-12

10-11

10-18

10-17
10-16

10-15 kg

10-14 kg
10-13 kg

100 J

1000 J
10000 J1027 K
10 fs 10 μm 10-10

10-9

10-15

10-14
10-13

10-12 kg

10-11 kg
10-10 kg

100000 J

0,001 kWh
0,01 kWh10³⁰ K
100 fs 100 μm 10-8

10-7

10-12

10-11
10-10

10-9 kg

10-8 kg
10-7 kg

0,1 kWh

1 kWh
10 kWh

 
1 ps 1 mm 10-6

10-5

10-9

10-8
10-7

10-6 kg

10-5 kg
10-4 kg

100 kWh

1000 kWh
10000 kWh

 
10 ps 1 cm 1 cm²

10 cm²

1 ml

10 ml
100 ml

1 g

10 g
100 g

100000 kWh

1 TWh
10 TWh

 
100 ps 10 cm 0,01 m²

0,1 m²

1 l

10 l
100 l

1 kg

10 kg
100 kg

100 TWh

1000 TWh
10000 TWh

 
1 ns 1 m 1 m²

10 m²

1 m³

10 m³
100 m³

1 t

10 t
100 t

100000 TWh

10⁶ TWh
107 TWh

 
10 ns 10 m 100 m²

1.000 m²

1.000 m³

10.000 m³
10⁵ m³

10⁶ kg

107 kg
108 kg

108 TWh

10⁹ TWh

 
100 ns 100 m 1 ha

10 ha

10⁶ m³

107
108

10⁹ kg

10¹⁰ kg
1011 kg


1012 TWh
 
1 μs 1 km 1 km²

10 km²

1 km³

10 km³
100 km³

1012 kg

1013 kg
10¹⁴ kg


1015 TWh
 
10 μs 10 km 108

10⁹ m²

1012

1015 kg

10¹⁶ kg
1017 kg


1018 TWh
 
100 μs 100 km 10¹⁰ m²

1011

1015

1018 kg

1019 kg
1020 kg


1021 TWh
 
1 ms 1000 km 1012

1013

1018

1021 kg

1022 kg
1023 kg


1024 TWh
 
10 ms 104 km 10¹⁴ m²

1015

1021

1024 kg


1027 TWh
 
100 ms 10⁵ km 10¹⁶ m²

1017

1024

1027 kg

 

10³⁰ TWh
 
1 s 10⁶ km 1018

1019

1027

10³⁰ kg


1033 TWh
 
10 s 107 km 1020

1021

  1033 kg


1036 TWh
 
100 s 1 UA   1036 kg


1039 TWh
 
1 h 10 UA   1039 kg


1042 TWh
 
10 h 100 UA   1042 kg


1045 TWh
 
1 dia 1000 UA   1045 kg


1048 TWh
 
10 dies 104 UA   1048 kg


1051 TWh
 
1 any 1 AL   1051 kg


1054 TWh
 
10 anys 10 AL    
100 anys 100 AL    
1000 anys 1000 AL    
104 anys 104 AL    
10⁵ anys 10⁵ AL    
10⁶ anys 10⁶ AL    
107 anys 107 AL    
108 anys 108 AL    
10⁹ anys 10⁹ AL    
10¹⁰ anys 10¹⁰ AL    
1011 anys      
1012 anys
i més
   

Enllaços externs modifica