Organització específica

Una organització específica és un mètode associatiu clàssic anarquista, que assenyala a aquella agrupació que manifeste una adhesió oberta i específica a l'anarquisme, normalment a manera d'un club polític. Esta seria una organització encaminada a difondre les idees anarquistes en forma que puga visibilitzar l'acció anarquista en particular i el seu projecte, "produint" espais i experiències d'anarquia. Així també el membre en una organització anarquista ajudaria a tindre una visió i estratègia específicament anarquista que permeta millor encarar les conjuntures i els projectes junt amb altres moviments socials.

L'organització específica és una pràctica sorgida en la primera mitat del segle xx amb la creació de federacions anarquistes nacionals i regionals, de la mà de l'anarcosindicalisme per a reforçar la seua orientació política, però mentre l'àmbit de l'anarcosindicat és l'organització laboral autònoma (per damunt de la ideologia), el de l'organització específica és la promoció puntual de l'anarquia.

ModelsModifica

Associacions específiques existents en el món són les afiliades a les federacions anarquistes, siguen les que s'aglutinen dins de la Internacional de Federacions Anarquistes d'índole sintetista o afins (el sintetisme i aproximacions a este constituïxen la forma més o menys predominant d'organització específica del moviment llibertari internacional), o cas contrari siguen estes de línia plataformista. No ha de prendre's com a sinònim de especifisme, si bé este és una forma més que pot adoptar l'organització específica.

Veja tambéModifica