L'oscil·lador Clapp és similar a l'oscil·lador Seiler, amb una modificació de l'oscil·lador Colpitts, en el qual es posa un condensador en sèrie amb la bobina del circuit ressonant.

Oscil·lador Clapp.

La inductància L és parcialment compensada per la reactància del condensador C0. Això permet inductàncies més elevades que eleven el factor Q (també anomenat factor de qualitat o factor de mèrit) de la bobina, el que permet al seu torn que l'oscil·lador sigui més estable i tingui una amplada de banda més estreta.

Freqüència d'oscil·lació:

Condició arrencada perquè el circuit comenci a oscil·lar espontàniament és la següent:

  • si el transistor utilitzat és un BJT:

Es pot perfeccionar l'oscil·lador Clapp substituint la bobina L i el condensador Co per un cristall de quars.

Enllaços externs modifica