Parparra fou una ciutat hitita en el país dels kashka, propera a la fortalesa d'Almina restablerta pel rei Subiluliuma I.