Parvulari

etapa de l'educació infantil

El terme parvulari s'aplica tant al recinte com a l'etapa de l'educació infantil, abans de l'educació primària. A Espanya legalment cobreix l'etapa entre els tres i sis anys (segon cicle d'infantil), però sovint s'usa en un sentit més ampli com a sinònim de preescolar. El parvulari té com a objectius principals la socialització del nen, acostumar-lo a horaris i normes, educar els seus sentits en la descoberta de l'entorn i preparar-lo per a aprenentatges propis de l'educació formal, com la lectura, que de vegades es comença ja en els darrers cursos del parvulari. Els requisits per a impartir el parvulari, tant pel que fa a l'espai físic com al personal que hi treballa, estan regulats per la llei educativa. El Parvulari no és d'assistència obligatòria a l'Estat espanyol.