Patrimoni històric espanyol

terme per al patrimoni espanyol, inclosos els Patrimonis Nacionals

El Patrimoni històric espanyol és el conjunt de béns de valor històric, artístic, científic o tècnic que conformen l'aportació d'Espanya a la cultura universal.[1] Disposa de mesures de protecció, tutela i foment definides en la Llei 16/1985, de 25 de juny, sobre el patrimoni històric espanyol. Els béns mobles i immobles més rellevants són declarats d'interès cultural.

Nivells de protecció modifica

Existeixen tres nivells de protecció en funció de la rellevància:[2]

  • Béns d'interès cultural: és el grau màxim de protecció pels béns mobles i immobles que són inclosos en el Registre General de Béns d'Interès Cultural.
  • Béns mobles inventariats: són els béns de rellevància singular no declarats d'interès cultural i inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles.
  • Resta del Patrimoni Històric Espanyol: està integrat per tots els béns immobles i mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic. No existeix un registre o inventari general. Es consideren inclosos tots els béns protegits en els inventaris de les comunitats autònomes o en els catàlegs de planejament urbanístic.

Tenen un règim especial complementari amb normes concretes de protecció el patrimoni arqueològic, etnogràfic, documental, bibliogràfic i els béns mobles d'institucions eclesiàstiques.

Competències modifica

Per sentència del Tribunal Constitucional 17/1991 sobre la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part dels governs de Catalunya, Galícia i País Basc, es van determinar les competències entre l'administració de l'estat i les comunitats autònomes. Correspon al Ministeri de Cultura les competències sobre exportació, defensa davant l'espoliació i sobre els béns adscrits a serveis públics gestionats per l'administració de l'estat.[3] Correspon a les comunitats autònomes la regulació del patrimoni incloent la declaració dels béns protegits i el seu foment.[4]

Administració Regulació Registre
Ministeri de Cultura. Subdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol Registre General de Béns d'Interès Cultural i Inventari General de Béns Mobles
Andalusia Conselleria de Cultura. Direcció General de Béns Culturals Llei 14/2007 del Patrimoni Històric d'Andalusia Sistema d'Informació del Patrimoni Històric d'Andalusia (SIPHA)
Aragó Departament d'Educació, Cultura i Esport. Direcció General de Patrimoni Cultural Llei 3/1999 del Patrimoni Cultural Aragonès Sistema d'Informació del Patrimoni Cultural Aragonès (SIPCA)
Astúries Conselleria de Cultura, Comunicació Social i Turisme. Direcció General de Promoció Cultural i Política Lingüística Llei del Principat d'Astúries 1/2001 de Patrimoni Cultural Arxivat 2014-08-15 a Wayback Machine. Registre de Béns d'Interès Cultural d'Astúries i Inventari del Patrimoni Cultural d'Astúries Arxivat 2014-08-15 a Wayback Machine.
Illes Balears Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Cultura[nota 1] Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. Registre de Béns d'Interès Cultural i Catàleg Insular del Patrimoni Històric
Canàries Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Direcció General del Patrimoni Històric[nota 1] Llei 4/1999 de Patrimoni Històric de Canàries Registre de Béns d'Interès Cultural i Inventari de Béns Mobles
Cantàbria Conselleria de Cultura, Turisme i Esport. Direcció General de Cultura Llei 11/1998 de Patrimoni Cultural de Cantàbria Arxivat 2011-09-03 a Wayback Machine. Registre de Béns d'Interès Cultural i Catàleg del Patrimoni Cultural Arxivat 2011-07-21 a Wayback Machine.
Castella - la Manxa Conselleria de Cultura. Direcció General de Patrimoni i Museus Llei 4/1990 del Patrimoni Històric de Castella - la Manxa Registre de Béns d'Interès Cultural i Inventari de Béns Mobles
Castella i Lleó Conselleria de Cultura i Turisme. Direcció General de Patrimoni i Béns Culturals Llei 12/2002 de Patrimoni Cultural de Castella i Lleó Catàleg de Béns d'Interès Cultural i Inventari de Béns del Patrimoni Cultural
Catalunya Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural Llei 9/1993 del patrimoni cultural català Arxivat 2013-10-31 a Wayback Machine. Inventari del Patrimoni Cultural Català: Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional i Catàleg del Patrimoni Cultural
País Valencià Conselleria de Cultura, Turisme i Esport. Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià
Extremadura Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Patrimoni Cultural Llei 2/1999 de patrimoni històric i cultural d'Extremadura Arxivat 2012-11-29 at Archive.is Registre de Béns d'Interès Cultural Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. i Inventari del Patrimoni Històric i Cultural
Galícia Conselleria de Cultura i Turisme. Direcció General de Patrimoni Cultural Llei 8/1995 del patrimoni cultural de Galícia Inventari general del patrimoni cultural Arxivat 2009-03-15 a Wayback Machine.: Registre de Béns d'Interès Cultural i Catàleg del Patrimoni Cultural.
Madrid Conselleria de Cultura i Esport. Direcció General de Patrimoni Històric Llei 10/1998 de Patrimoni Històric de la Comunidat de Madrid Registre de Béns d'Interès Cultural i Inventari de Béns Culturals
Múrcia Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Cultura Llei 4/2007 de Patrimoni Cultural de la Regió de Múrcia Registre de Béns d'Interès Cultural, Catàleg del Patrimoni Cultural i Inventari de Béns Culturals
Navarra Departament de Cultura, Turisme i Relacions Institucionals. Direcció General de Patrimoni Cultural Llei foral 14/2005 del Patrimoni Cultural de Navarra Registre de Béns del Patrimoni Cultural
País Basc Departament de Cultura. Direcció de Patrimoni Cultural Llei 7/1990 del Patrimoni Cultural Basc Registre de Béns Culturals Qualificats i Inventari General de Béns Culturals Arxivat 2017-10-31 a Wayback Machine.
La Rioja Conselleria d'Educació, Cultura i Turisme. Direcció General de Cultura Llei 7/2004 de Patrimonio Cultural, Històric i Artístic de La Rioja Arxivat 2011-10-07 a Wayback Machine. Registre General del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic: Inventari de Béns d'Interès Cultural i Inventari de Béns Culturals d'Interès Regional
  1. 1,0 1,1 A les Illes Balears i les Illes Canàries la gestió està transferida reglamentàriament a les administracions insulars

Referències modifica

  1. «Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol». Butlletí Oficial de l'Estat, 155, 29-06-1985, preàmbul [Consulta: 17 juliol 2011].
  2. Ministerio de Cultura. «Régimen general de protección del Patrimonio Histórico» (en castellà). [Consulta: 16 juliol 2011].
  3. «Gestión del Patrimonio Histórico en el Ministerio de Cultura» (en castellà). Ministeri de Cultura. [Consulta: 17 juliol 2011].
  4. Muñoz Merino, Ana. «Medidas fiscales de protección del patrimonio histórico» (en castellà). Instituto Superior de Economía Social, novembre 2001. [Consulta: 16 juliol 2011].