La fulla pennada és una classe de fulla composta els fol·licles de la qual es disposen a banda i banda de l'eix.