Peptidoglicà

heteropolímer format per monosacàrids i aminoàcids

El peptidoglicà és un heteropolímer format per monosacàrids i aminoàcids que esdevé el component principal de la paret bacteriana, junt amb els àcids teicoïcs (en bacteris Gram-positius) o el lipopolisacàrid (en bacteris Gram-negatius). En els bacteris el peptidoglicà predominant a la paret bacteriana és la mureïna, mentre que en arqueobacteris el peptidoglicà predominant és la pseudomureïna.

Es coneixen més de cent tipus diferents de peptidoglicà que difereixen principalment en el tipus de ponts intercatenaris i la composició aminoacídica.

Estructura modifica

 
Dímer de NAMA -esquerra- i NAGA -dreta-.

La capa de peptidoglicà de la paret cel·lular bacteriana és una estructura de xarxa cristal·lina formada per cadenes lineals de dos aminosucres alterns, és a dir, N-acetilglucosamina (NAGA) i àcid N-acetilmuràmic (NAMA). Els sucres alterns estan connectats per un enllaç β-(1,4)-glicosídic. Cada NAMA està unit a una cadena d'aminoàcids curta (de 4 a 5 residus).

Vegeu també modifica