Piamàter

És la capa més interna de les tres que formen les meninges.

S'adapta a la capa externa de l'encèfal i de la medul·la espinal.