Pilars de l'islam

preceptes religiosos dels musulmans

Els pilars de l'islam (àrab: أركان الإسلام, arkān al-islām) són els deures ineludibles que tots els musulmans han d'aplicar si volen obtenir la salvació. N'hi ha cinc que són els més notables i respectats, anomenats els cinc pilars. Aquests deures no es troben explícitament a l'Alcorà, sinó que provenen del hadit de Gabriel,[1] que es troba en els reculls Sahih al-Bukharí i Sahih Múslim: «L'islam està construït sobre cinc pilars». El concepte ha estat adoptat amb matisos per la gran majoria de branques de l'islam.

Els cinc pilars de l'islam modifica

 
La pregària, segon pilar de l'islam
La xahada és una fórmula que proclama: «No hi ha cap divinitat tret de Déu, i Muhàmmad és el profeta de Déu». Pronunciar-la és una acte de fe molt important, ja que a través seu el fidel s'adhereix al principi essencial de l'islam: el de la unitat i la unicitat de Déu (tawhid). Aquesta frase acompanya els creients en els principals moments de la vida. De fet, per esdevenir musulmà, només cal recitar-la amb sinceritat davant de testimonis, sense cap altre ritus d'iniciació.
 • La pregària ritual (salat)
L'islam considera indispensable la comunió amb Déu que proporciona la pregària. Aquesta condiciona la vida diària dels musulmans practicants: s'efectua cinc cops al dia, a hores preestablertes i en direcció a la Meca. Una sola pregària, la del migdia del divendres, ha de ser feta en comú i a la mesquita.
L'almoina reglamentada i obligatòria (zakat) estipula que els musulmans han d'aportar cada any una certa part del seu capital per tal d'ajudar els pobres i la comunitat. Les finalitats d'aquesta almoina són, segons la doctrina musulmana, limitar l'acumulació de riqueses, purificar l'ànima de l'avarícia i la cobdícia, ajudar els pobres i els necessitats, participar en l'esperit de comunitat i contribuir a les obres d'utilitat pública com escoles o hospitals.
 • El dejuni durant el mes de ramadà (sawm)
El ramadà és el novè mes del calendari lunar i és quan, segons la tradició, començà la revelació de l'Alcorà. Durant tota la durada d'aquest mes sagrat es realitza el sawm, ‘abstinència’, com a exercici espiritual d'introspecció i de comunió entre tots els musulmans. Com que s'efectua des de la sortida fins a la posta de sol, aquesta pràctica modifica sensiblement la vida dels musulmans mentre dura: el treball diürn se'n veu afectat i es viu més de nit, quan la gent se sol reunir per compartir la ruptura del dejuni.[2]
 • El pelegrinatge (hajj)
El cinquè pilar bàsic de la fe islàmica és la visita dels llocs sants de la Meca, on s'acompleixen diversos rituals. Aquesta visita s'ha de portar a terme almenys un cop a la vida, però és només preceptiva per a aquells fidels capacitats que disposin de mitjans per a poder-la efectuar. Anomenada gran pelegrinatge o hajj, es realitza durant el darrer mes del calendari musulmà, dhu-l-hijja, i implica la visita combinada dels llocs sants de la Meca i del seu terme sagrat (al-balad al-haram).

Xiisme modifica

Imamites modifica

Els xiïtes imamites creuen en una doctrina incloent entre altres els cinc pilars, però els consideren diferentment: els cinc articles de llur professió de fe són les arrels de la religió (Ussul ad-Din) i allò que equival als pilars ho consideren les branques de la religió (Furu ad-Din).

Furu ad-Din modifica

 
Pelegrins al voltant de la Kaba, acomplint un dels rituals del hajj
 • Salat - Les cinc pregàries diàries.
 • Sawm - Dejuni durant el mes de ramadà.
 • Hajj - Pelegrinatge a la Meca.
 • Zakat - Almoina.
 • Khums - Pagament d'un impost d'un 20% sobre els beneficis anuals fora d'impostos.
 • Gihad - Esforç per guanyar el favor de Déu. El Gran gihad o intern és la lluita contra el mal dins de la pròpia ànima. El Petit gihad o extern, són els esforços que el creient ha de fer pel que fa a l'entorn exterior.
 • Amr bi-l-maruf - Encoratjar les bones accions.
 • Nahi an al-múnkar - Evitar les males accions.
 • Tawal·la - Estimar la família del Profeta i els seus successors (l'Ahl al-Bayt).
 • Tabarra - Dissociar-se dels enemics de l'Ahl al-Bayt.

Ismaïlites modifica

Els ismaïlites accepten quatre dels cinc pilars sunnites i n'afegeixen tres més:

 • Walaya - Amor i devoció envers Déu, el Profeta, l'imam (i el seu daï).
 • Tahara - Puresa.
 • Salat - Pregàries quotidianes.
 • Zakat - L'almoina
 • Sawm - Dejuni del mes de ramadà
 • Hajj - Pelegrinatge.
 • Gihad - Esforç (la fe s'ha de manifestar en els actes).

Referències modifica

Vegeu també modifica