Plantígrad

Els plantígrads són els mamífers terrestres que en contraposició als digitígrads que ho fan amb els dits, caminen recolzant-se sobre tota la planta de l'extremitat.

Infotaula de nom vulgarPlantígrad
Nom vulgar sense valor taxonòmic

Entre els animals plantígrads es troben els humans, ossos rentadors, mosteles o els ossos.