Obre el menú principal

Plantilla:Imatge discutida

Informació discutida

L'exactitud de la informació sobre l'estat de drets d'autor d'aquesta imatge està discutida.
Algun usuari de la Viquipèdia posa en dubte que la informació donada sigui certa, congruent o suficient per a verificar l'estat dels drets d'autor d'aquesta imatge i exigeix que s'aclareixi. Vegeu-ne l'argumentació donada a la pàgina de discussió. Si teniu més dades o bé creieu que les actuals sí que són suficients, indiqueu-ho allí. Recordeu que segons el criteri de verificabilitat de la Viquipèdia, és l'usuari que hi cedeix informació qui ha de demostrar-ne la validesa. Tingueu en compte tot això abans d'utilitzar la imatge amb finalitats que podrien no estar admeses per la llicència d'ús especificada actualment.

Avís: Si ningú no respon aquesta exigència en el termini de 7 dies des de l'avís a l'usuari que va carregar la imatge, aquesta imatge podrà ser proposada per a ser destruïda.


Si vós sou qui heu afegit la plantilla, seguiu aquest enllaç per a crear-ne la plana de discussió. Després aviseu l'usuari que l'ha carregada amb {{subst:Avís ID|Imatge:Imatge discutida}} --~~~~.Aquesta plantilla usa com a suport {{ID-preload}} per fer una precàrrega a Viquipèdia:Imatges discutides.