Alguns drets reservats Aquesta imatge té drets d'autor. S'ha tret de Municat.net amb la seva autorització i amb la condició que es respecti el reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya.

A la Viquipèdia en català s'usa aquesta imatge d'acord amb la política de continguts no lliures ja que:

  • És una de les excepcions previstes per la Fundació com a obra protegida d'identificació.
  • No és un disseny simple fàcilment reproduïble com a imatge lliure.
  • És de baixa resolució per evitar altres usos.
  • S'usa exclusivament a l'article on és el principal signe d'identificació, o bé a l'article on es cita i descriu la imatge.
Aquesta imatge mostra una bandera, un escut o un emblema representatiu d'un ens local de Catalunya. Independentment dels drets d'autor d'aquest arxiu concret, l'ús d'aquests símbols està regulat pel reglament dels símbols d'ens locals de Catalunya aprovat per decret 139/2007, de 26 de juny, de la Generalitat de Catalunya. Les restriccions són:
  • Només pot representar l'ens local i les entitats autoritzades per l'ens local (Art.32).
  • No es pot utilitzar en composicions de símbols o sigles de partits, sindicats, associacions o altres entitats privades (Art.37).
English
STOP Aquest fitxer està marcat com a no lliure perquè es pugui eliminar en cas de reutilització dels continguts de la Viquipèdia que es troben sota la llicència GFDL. L'ús a la Viquipèdia és pels casos en els que explícitament s'ha justificat la seva exempció d'acord amb la política de continguts no lliures. Altres usos són sota la vostra responsabilitat. Per més informació vegeu el fitxer original d'on s'ha extret aquesta còpia. Abans de carregar-la a Commons, reviseu tota la informació i assegureu-vos que sigui acceptada.

No transferiu aquest fitxer a Wikimedia Commons sense una revisió adequada!


Utilització

modifica

Les imatges que inclouen aquesta plantilla es troben llistades a la Categoria:Imatges d'insígnies.