Aquesta plantilla categoritza les pàgines a Categoria:Articles amb llistes a passar a prosa. Es pot evitar la categorització afegint un paràmetre igual a NC.