Plasmòcit

(S'ha redirigit des de: Plasmòcits)

Els plasmòcits són cèl·lules que tenen el seu origen en els limfòcits B. Es diferencien a plasmòcits arran de la presentació d'antígens per part dels macròfags.

Plasmòcit

Produeixen els anticossos, que són immunoglobulines. Abunden en zones amb un elevat risc de patir infeccions, com són el tracte digestiu i el respiratori.

Presenten una gran basofília i tenen un nucli esfèric amb forma de roda de carro. En els radis d'aquesta "roda", pot trobar-se heterocromatina. Tenen un RER molt desenvolupat causant de la basofília de la cèl·lula, i un complex de Golgi també bastant prominent.

Els macròfags fagociten el bacteri i presenten l'antigen als limfòcits B, que els reconeixen activant-se (i convertint-se) en plasmòcits, segregant immunoglobulines.

Es troben també al teixit conjuntiu.