Polígon simple

Un polígon simple és un polígon els costats no adjacents del qual no s'intersequen. Un polígon simple divideix el pla que el conté en dues regions: la regió interior al polígon i la regió exterior a ell. Un polígon que no és simple s'anomena polígon complex.

Un polígon simple hexagonal
Un polígon complex pentagonal

Els polígons simples poden ser convexos o còncaus.

Polígons simples en geometria computacionalModifica

En geometria computacional existeixen diversos problemes importants on una de les condicions inicials donades és un polígon simple:

  • Determinar si un punt cau a l'interior d'un polígon simple
  • Determinar l'àrea continguda en un polígon simple
  • Triangulació de polígons: dividir un polígon simple en triangles
  • Unió de polígons: trobar el polígon simple que contingui l'àrea continguda en qualssevol dos polígons simples
  • Intersecció de polígons: trobar el polígon o polígons simples que continguin l'àrea comú a un parell de polígons simples
  • Determinar l'envolupant convexa d'un polígon simple

Suma dels angles interiorsModifica

La suma de tots els angles interiors d'un polígon simple de n costats és:  º   .

Enllaços externsModifica