Una polidora es una eina manual que serveix per a polir coses com el metall i la fusta.

«Polidora» té aquests significats: