Polifol·licle

Un polifol·licle és un fruit múltiple o col·lectiu compost per dos o més fruits.

Polifol·licle d'Helleborus orientalis (ranunculàcies)

Es tracta d'un fruit pluricarpel·lar on cada carpel es converteix en un fruit en forma de fol·licle de tal manera que s'origina un conjunt de fruits polisperms i secs més o menys reunits per la base.

És un tipus de fruit típic del gènere Helleborus de la família de les ranunculàcies.