La predestinació o predeterminisme és un tipus de determinisme religiós, que proclama que tot el destí de l'univers està previst des del principi per Déu, qui posseeix omnisciència i per tant sap què passarà en un futur. La llibertat llavors existeix només en el present, ja que Déu coneix la decisió que prendrà cada individu abans que sigui presa. A occident, un dels principals defensors d'aquesta teoria va ser Joan Calví. A l'islam, la creença en la predestinació (qàdar) constitueix un dels sis articles de fe.