Prefixos del Sistema Internacional

Indicador d'ordre de magnitud

Un prefix del Sistema Internacional (SI) o prefix mètric és un prefix d'unitat que precedeix una unitat bàsica de mesura per indicar un múltiple o submúltiple decimal d'aquesta unitat. Cada prefix té un símbol únic assignat que es preposa al símbol de la unitat. Per exemple, el prefix kilo- es pot afegir a gram per indicar la multiplicació per un factor de mil, per la qual cosa s'obté un quilogram; un quilogram equival, doncs, a mil grams (1 kg = 1000 g).

Els prefixos multiplicatius decimals han estat una característica de totes les formes del sistema mètric; de fet, molts d'ells s'utilitzen des de la introducció d'aquest sistema en la dècada de 1790. Els prefixos mètrics fins i tot s'han preposat a unitats que no són mètriques. Actualment, els prefixos estan estandarditzats pel seu ús en el Sistema Internacional d'Unitats (SI) per l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures, en resolucions que van del 1960 al 2022.[1][2]

Prefixos acceptats oficialment

modifica
Prefixos del Sistema Internacional d'Unitats[3][2]
1000m 10n Prefix Símbol Any
[nota 1]
Nom[nota 2] Nombre decimal
100010 10³⁰ quetta Q 2022 quintilió 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1000⁹ 1027 ronna R 2022 mil quadrilions 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
10008 1024 yotta Y 1991 quadrilió 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10007 1021 zetta Z 1991 mil trilions 1 000 000 000 000 000 000 000
1000⁶ 1018 exa E 1975 trilió 1 000 000 000 000 000 000
1000⁵ 1015 peta P 1975 mil bilions 1 000 000 000 000 000
10004 1012 tera T 1960 bilió 1 000 000 000 000
10003 10⁹ giga G 1960 mil milions 1 000 000 000
1000² 10⁶ mega M 1960 milió 1 000 000
1000¹ 103 kilo k 1795 mil 1 000
10002/3 10² hecto h 1795 cent 100
10001/3 10¹ deca da 1795 deu 10
10000 100 (cap) (cap) S/O unitat 1
1000−1/3 10−1 deci d 1795 dècim 0,1
1000−2/3 10−2 centi c 1795 centèsim 0,01
1000−1 10−3 mil·li m 1795 mil·lèsim 0,001
1000−2 10−6 micro µ 1960
[nota 3]
milionèsim 0,000 001
1000−3 10−9 nano n 1960 mil milionèsim 0,000 000 001
1000−4 10−12 pico p 1960 bilionèsim 0,000 000 000 001
1000−5 10−15 femto f 1964 mil bilionèsim 0,000 000 000 000 001
1000−6 10−18 atto a 1964 trilionèsim 0,000 000 000 000 000 001
1000−7 10−21 zepto z 1991 mil trilionèsim 0,000 000 000 000 000 000 001
1000−8 10−24 yocto y 1991 quadrilionèsim 0,000 000 000 000 000 000 000 001
1000–9 10–27 ronto r 2022 mil quadrilionèsim 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
1000–10 10–30 quecto q 2022 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

En informàtica, és molt més pràctic utilitzar les potències de 2, de manera que es passa d'un múltiple a un altre multiplicant per 2¹⁰, és a dir, 1 024. Els prefixos «deca» i «hecto» i els inferiors a la unitat no s'utilitzen en aquest domini. Així mateix, les unitats com el megabit, el kilobit o el gigabyte, entre d'altres, solen utilitzar-se de forma incorrecta. Hi ha organitzacions que preconitzen l'ús de prefixos com ara kibi-, mebi- i gibi-, amb tal d'evitar la confusió ―fins i tot entre informàtics― entre el megabyte dels informàtics (1 024 × 1 024 bytes) i el Mo/MB dels especialistes de xarxes (1 .000 × 1 000 bytes).

  1. El Sistema mètric fou introduït l'any 1795 amb sis prefixos. La data de la columna correspon a l'any on va ser reconeguda per una resolució de la CGPM.
  2. En l'escala llarga.
  3. El reconeixement l'any 1948 del micró per part del CGPM va ser anul·lada el 1967.

Referències

modifica
  1. «Four Resolutions» (en anglès). Bipm.org.
  2. 2,0 2,1 Résolutions de la Conférence générale des poids et mesures (27e réunion). Versailles: BIPM, 18 novembre 2022. 
  3. «Què cal saber? El Sistema Internacional d'Unitats». Institut d'Estudis Catalans, juny 2001.