Prescriptor

El prescriptor és aquella persona que influeix en la decisió de compra del consumidor, en aconsellar-li o prescriure-li el consum d'un determinat producte o servei com per exemple els metges, els mecànics, els professors, etc..

Són instrument específics de promoció de vendes destinats al prescriptor:

  • Participacions en congressos.
  • Seminaris i conferències.
  • Regals.
  • Documentació tècnica i catàlegs.
  • Visites a fàbriques.
  • Mostres.