Pressió estàtica

La pressió estàtica és la que té un fluid, independentment de la seva velocitat, i que es pot mesurar mitjançant la utilització de tubs piezomètrics. La pressió total que exerceix un fluid -bé sigui gasós o líquid- es defineix com la suma de la pressió estàtica i la pressió dinàmica:

Manòmetre diferencial d'inspecció que compara diferència de pressions estàtiques entre dues càmeres graduat en mil·límetre columna d'aigua.

on:

és la pressió total en pascals
és la pressió estàtica en pascals
és la pressió dinàmica en pascals


D'aquesta manera, qualsevol pressió exercida per un fluid no exercida pel seu moviment o velocitat és anomenada pressió estàtica del fluid. Per a fluids en repòs (estàtics) la pressió dinàmica és nul·la i, per tant, la pressió estàtica és igual a la pressió total. Mentre que la pressió dinàmica actua únicament en la direcció del flux, la pressió estàtica actua per igual en totes les direccions i sempre en angle recte amb totes les superfícies que continguin el fluid.

Vegeu tambéModifica

BibliografiaModifica

  • Dossat, Roy J. (2001). Principis de Refrigeració. Ed. CECSA. OCLC 50105895.