Primitives de funcions trigonomètriques

article de llista de Wikimedia

Tot seguit es presenta una llista de les primitives (o integrals) de funcions trigonomètriques. Per a consultar les integrals que impliquen funcions exponencials i trigonomètriques, veure Llista d'integrals de funcions exponencials. Per a consultar una llista completa de primitives de tota mena de funcions adreceu-vos a taula d'integrals

En totes les fórmules, la constant a se suposa diferent de zero i C indica la constant d'integració.

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només el sinus modifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només el cosinus modifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la tangent modifica

 
 
 


 
 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la secant modifica

 
 
 [1]
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen només la cosecant modifica

 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que contenen només la cotangent modifica

 
 
 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i cosinus modifica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
també:  
 
 
 
 
 
 
 
 
també:  
també:  
 
 
 
 
també:  
també:  

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i tangent modifica

 
 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós cosinus i tangent modifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós sinus i cotangent modifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques que inclouen ambdós cosinus i cotangent modifica

 

Integrals de funcions trigonomètriques amb limits simètrics modifica

 
 
 

Integral en un cercle complet modifica

 

Referències modifica

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008