Proteïna desacobladora

Una proteïna desacobladora és un canal de protons el qual dissipa el gradient de protons abans que pugui ser emprat per a proporcionar l'energia necessària per dur a terme la fosforilació oxidativa.[1]

Es coneixen cinc tipus d'UCP en mamífers:

Les proteïnes desacobladores constitueixen una subfamília dintre la família dels transportadors d'anions localitzats a la membrana mitocondrial interna, com ho és el transportador de fosfat inorgànic entre altres.

La primera a ser descoberta fou la termogenina, el 1979[2] i clonada el 1988.[3][4] El seu paper fisiològic és important durant la hibernació, atès que l'energia alliberada per aquesta proteïna és emprada per a generar calor en comptes de produir ATP (vegeu termogènesi).

Per homologia de seqüència amb UCP1 es van identificar noves UCP. El 1997 es van clonar la proteïna desacobladora 2 (uncoupling protein two) (UCP2) i la proteïna desacobladora 3 (uncoupling protein three) (UCP3) amb un 59% i un 57% d'homologia respecte UCP1.

Un any més tard es clonava BMCP1 (brain mitochondrial carrier protein-1) (també coneguda com a UCP5) i seguidament UCP4.[5]

Un altre compost desacoplador és el 2,4-dinitrofenol

ReferènciesModifica

  1. Nedergaard J, Ricquier D, Kozak LP «Uncoupling proteins: current status and therapeutic prospects». EMBO Rep., 6, 10, 2005, pàg. 917-21. DOI: 10.1038/sj.embor.7400532. PMID: 16179945.
  2. Nicholls D, Bernson V, Heaton G «The identification of the component in the inner membrane of brown adipose tissue mitochondria responsible for regulating energy dissipation». Experientia Suppl, 32, pàg. 89-93. PMID: 348493.
  3. [enllaç sense format] http://www.jbc.org/cgi/reprint/263/25/12274
  4. Bouillaud F, Raimbault S, Ricquier D «The gene for rat uncoupling protein: complete sequence, structure of primary transcript and evolutionary relationship between exons». Biochem Biophys Res Commun, 157, 2, 1988, pàg. 783-92. PMID: 3202878. link
  5. Jezek P «Possible physiological roles of mitochondrial uncoupling proteins--UCPn». Int J Biochem Cell Biol., 34, 10, 2002, pàg. 1190-1206. link