Quèdeix de Judà

Quèdeix de Judà fou una ciutat al sud del territori de la tribu de Judà (Josuè XV 23) que si bé és esmentada un parell de vegades no va jugar cap paper a la història.