Química industrial

La química industrial és la branca de la química que tracta la transformació de matèries primeres en productes industrials, en l'anàlisi i elaboració de productes tant orgànics com inorgànics, i control de qualitat dels processos esmentats.

La titulació universitària capacita per a l'exercici d'activitats professionals com:

  1. Disseny i explotació dels processos de fabricació.
  2. Realitzar tasques d'avaluació tecnicoeconòmica de recursos.
  3. Realitzar plans de seguretat i higiene industrial i prevenció de riscos laborals.

Els principals camps d'estudi són:

Enllaços externs: