En física, radiació és l'emissió d'energia a l'espai en forma d'ones (electromagnètiques o gravitatòries) o bé en forma de partícules altament energètiques (neutrins, protons, ions, etc.). Va ser descoberta principalment per Marie Curie.

Aquest diagrama mostra la constitució i poder de penetració de diferents radiacions ionitzants. Les partícules alfa són aturades per un full de paper mentre que per aturar les beta cal una placa d'alumini. Finalment, la radiació gamma és frenada per la matèria però calen 4 m de plom per aturar-les

[També es podria descriure com a transmissió de l'energia, en molts casos imperceptible sensorialment i es considera un contaminant físic. Tot i això, la radiació a l'interaccionar amb la matèria pot generar canvis en la mateixa, produint, per exemple, un augment de la temperatura o la seva ionització. Quan la matèria és el cos humà, aquestes alteracions poden ocasionar diferents efectes per a la salut, el tipus i gravetat del qual depèn entre altres paràmetres.]

La radiació, pròpiament dita, es refereix a la transportada per ones electromagnètiques, en conseqüència, radiació electromagnètica. No obstant això, s'utilitza aquesta expressió també per referir-se al moviment de partícules a gran velocitat enmig, amb apreciable transport d'energia, que rep el nom de radiació corpuscular.

Si el transport d'energia és prou elevat com per provocar ionització enmig circumdant, es parla de radiació ionitzant. Encara que no és del tot correcte, és habitual emprar la paraula radiació, per extrapolació, per referir-se a les radiacions ionitzants.

Proposicions: Tots els cossos absorbeixen i emeten radiacions electromagnètiques quan el sistema de càrregues està accelerat. Quan un objecte està en equilibri tèrmic amb el medi, absorbeix i emet radiació amb el mateix ritme.

Energia tèrmica radiada per unitat de temps: (Llei de Joseph Stefan)

PrαT4 on Pr és la potència i T la temperatura. Per tant la potència radiada és proporcional a la temperatura.

I per tant: I = Pr = dQ / dt.


Tipus de radiacions modifica

Altres significats modifica

En Anatomia, s'utilitza el terme radiació per referir-nos a una estructura que divergeix des d'un centre comú:

Vegeu també modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Radiació

Bibliografia modifica

http://www.ub.edu/ossma/monografics-i-manuals/radiacions-no-ionitzants/#bibliografia